Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Dąbrowicy

Daria Tadeusz

Sołtys oraz Rada Sołecka zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się 21 września 2019 r. (sobota) o godzinie 15:00 w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowicy.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania wiejskiego
2. Planowanie Funduszu Sołeckiego na rok 2020
3. Sprawy różne
4. Zamknięcie zebrania

Sołtys i Rada Sołecka