PROJEKT: "Udostępnienie mieszkańcom i turystom infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej pn."Park Rekreacji Tęcza" w Mysłakowicach przy ul. Włókniarzy"

"Udostępnienie mieszkańcom i turystom infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej pn."Park Rekreacji Tęcza" w Mysłakowicach przy ul. Włókniarzy" w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logotypyas

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Senior z Mysłakowic przy współpracy z Gminą Mysłakowice.

Koszt inwestycji 249 000,00 zł

W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną, miejsca wypoczynku, plac do gry w siatkówkę, stojaki na rowery, szachownicę plenerową, tablice informacyjne. Wybudowano również alejki komunikacyjne, małą architekturę i wykonano nowe nasadzenia roślinności.
Zapraszamy do korzystania i dbania o nowe miejsce turystyczno - rekreacyjne w Mysłakowicach.

 

plakat