PROJEKT: „KOMPETENTNI UCZNIOWIE W GMINIE MYSŁAKOWICE”

NR: RPDS.10.02.03-02-0012/18

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „KOMPETENTNI UCZNIOWIE W GMINIE MYSŁAKOWICE”. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 10: Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ -projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 01.07.2019r. do 31.01.2021r.

eu

Beneficjentem projektu jest Gmina Mysłakowice, w partnerstwie z firma Project Hub Sp. z o. o. Realizatorami projektu są szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy, Szkoła Podstawowa im. Gen. W. Sikorskiego w Kostrzycy.

Projekt jest skierowany do grupy docelowej z woj. dolnośląskiego z ZIT AJ – 399 uczniów/uczennic (203 kobiet) oraz 71 nauczycieli (60 kobiet) z szkół podstawowych z Gminy Mysłakowice.