INFORMACJA STAROSTY JELENIOGÓRSKIEGO

Adam Szumowski

w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie jeleniogórskim

Pomocy prawnej udziela się w niżej wymienionych punktach, według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu, w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, terminu wizyty, 75 64 73 122

II i III obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Fundację w Służbie Wsi (www.fundacja.wroclaw.pl), wyłonioną w otwartym konkursie na obsługę punktów, w pięciu miejscowościach:

 • Janowice Wielkie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
  poniedziałek 11.00 – 15.00
 • Jelenia Góra, Starostwo Powiatowe, ul. Podchorążych 15
  piątek 10.00 – 14.00
 • Karpacz, Urząd Miejski, budynek B,
  wtorek i środę 11.00 – 15.00
 • Szklarska Poręba, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  wtorek 9.00 – 13.00 i czwartek 11.00 – 15.00
 • Mysłakowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
  środa i czwartek 11.00 – 15.00
 • Stara Kamienica, Urząd Gminy,
  poniedziałek i piątek 11.00 – 15.00

Pomocy prawnej udzielają: r. pr. Elżbieta Wołosz, adw. Lucjan Wiśniewski, r.pr. Mariola Tomaszewska-Śloderbach, adw. Ewa Kozłowska. r.pr. Dominik Kubacki, r.pr. Ewelina Babisz-Trefon, r.pr. Mariusz Kozioł, r.pr. Stanisław Urbańczyk, adw. Marcin Friedrich, adw. Gracjana Andrejczuk, r.pr. Krzysztof Warzyński, r.pr. Sebastian Moczydłowski, adw. Maja Majewska, r.pr. Magdalena Francka, adw. Piotr Nachmann

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

S T A R O S T A
Krzysztof Wiśniewski

Lista jednostek NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA