Zawiadomienie o zebraniu wiejskich w Strużnicy

Daria Tadeusz

Sołtys oraz Rada Sołecka zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 16.09.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Strużnicy.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
2. Zmiany w Funduszu Sołeckim na 2019 rok.
3. Fundusz Sołecki na 2020 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie zebrania.

                                                  Sołtys i Rada Sołecka