Ułatwienia dostępu

Zarządzenie Dyrektora GOK w Mysłakowicach dot. Regulaminu uczestnictwa na zajęcia

Informujemy o zarządzeniu w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOK w Mysłakowicach oraz wprowadzeniu cennika opłat za uczestnictwo .
Prosimy o zapoznanie się z poniższym Zarządzeniem a w dalszej kolejności z Regulaminem oraz warunkami uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOK w Mysłakowicach.

pobierz - Zarządzenie nr 7/2023
pobierz - Regulamin uczestnictwa w zajęciach
pobierz - Karta zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach
pobierz - Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach
pobierz - Oświadczenie
pobierz - Tabela opłat