Ułatwienia dostępu

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Zapraszamy wszystkich na zajęcia ruchowe w poniedziałkowe poranki do GOK Mysłakowice

załącznik 2