Ułatwienia dostępu

Festiwal Piosenki Turystycznej

ORGANIZATOR:

- Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach,
- Gmina Mysłakowice,
- 7 Szczep Harcerski „Ruczaj”

TERMIN I MIEJSCE ORGANIZACJI IMPREZY:

- Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 29, 58-533 Mysłakowice – sala widowiskowa.
- festiwal rozpocznie się o godz.10:00 w dniu 15 kwietnia 2023 r.,
- wykonawców w wieku przedszkolnym zapraszamy na godzinę 10:00,
- harmonogram przesłuchań zostanie ogłoszony po wpłynięciu zgłoszeń na portalu społecznościowym facebook GOK w Mysłakowicach.

CEL KONKURSU:

- rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki,
- stwarzanie okazji do rozwijania inwencji twórczej oraz kreatywności,
- kształtowanie wrażliwości artystycznej i estetycznej dzieci,
- promocja młodych talentów.

ZASADY UCZESTNICTWA:

- konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na poziomie szkół podstawowych,
- do konkursu zapraszamy solistów i zespoły, działające przy przedszkolach, szkołach i domach kultury w powiecie karkonoskim,
- warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie:
* jednej piosenki (dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym - klasy I-III) o tematyce turystycznej lub wiosennej opartej o teksty własne lub obce
* dwóch piosenek (dotyczy dzieci w wieku szkolnym - klasy IV-VIII) o tematyce turystycznej lub wiosennej opartych o teksty własne lub obce
- wykonawca może korzystać z podkładu muzycznego lub akompaniamentu własnego,
- warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia i terminowe dostarczenie jej do organizatora.
- zgłoszenie do konkursu należy dostarczyć w formie pisemnej lub e-mailowej na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach
ul. Daszyńskiego 29
58-533 Mysłakowice
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem XI Festiwal Piosenki Turystycznej „Byle do wiosny” w terminie do dnia 31 marca 2023 r. 

byle do wiosny 2023

KATEGORIE:

1. Soliści:
- dzieci w wieku przedszkolnym,
- dzieci w wieku szkolnym kl. I-III,
- dzieci w wieku szkolnym kl. IV-VIII
2. Zespoły:
- dzieci w wieku przedszkolnym,
- dzieci w wieku szkolnym kl. I-III,
- dzieci w wieku szkolnym kl. IV-VIII

KRYTERIA OCENY JURY:

- atrakcyjność repertuaru,
- ciekawa interpretacja utworu,
- poprawność wykonania (opanowanie pamięciowe),
- intonacja, emisja i dykcja,
- ogólne wrażenia artystyczne.

NAGRODY:

- każdy uczestnik festiwalu otrzymuje dyplom uczestnictwa,
- Jury przyzna 1,2,3 miejsce w adekwatnej kategorii wiekowej.

UWAGI KOŃCOWE:

- Zgłoszenia przyjmuje: Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 29, 58-533 Mysłakowice, tel. 75 713-12-98;
- Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje rzeczy osobiste (w szczególności przedmioty wartościowe). Za rzeczy pozostawione bez nadzoru GOK nie odpowiada;
- Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt;
- Organizator zastrzega sobie prawo wyboru uczestników w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY !!!!!!

regulamin - pobierz
karta zgłoszeniowa - pobierz