Ułatwienia dostępu

Pomaluj mój Świat

Jak co roku, tak i w tym Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach zaplanował kreatywne zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy Powiat Karkonoski wezmą udział w cyklu warsztatów malarski, których efekty będziemy mogli podziwiać pod koniec roku, podczas wystawy prac.
Na pierwsze w tym roku zajęcia zaproszenie przyjęły Warsztat Terapii Zajęciowej w Kowarach przy OT TWK w Jeleniej Górze.

#PowiatoweCentrumPomocyRodziniewJeleniejGórze
Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pomaluj mój świat

Pozdrawiam
Dyrektor Marianna Ostrowska