Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice na rok 2020r.

Informacja

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice na rok 2020r.
Uprzejmie informujemy, że od 1 do 31 marca 2020r. można składać wnioski w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mysłakowice. Zadanie polegać będzie na demontażu oraz odbiorze wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Mysłakowice oraz odbiorze azbestu już składowanego. Wnioski złożone w terminie do 31 marca 2020r. planowane są do realizacji w okresie od maja do sierpnia 2020r.
Dofinansowanie z urzędu gminy wynosi 100% pokrycia kosztów utylizacji azbestu.
Wnioski o przystąpienie do zadania dostępne są:
• w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mysłakowice ul. Szkolna 5, parter - pok. nr 1,
• na stronie internetowej www.myslakowice.pl
Wypełnione wnioski należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Mysłakowicach ul. Szkolna 5, parter - pok. nr 1. w terminie od dnia 1 do 31 marca 2020r. w godzinach pracy urzędu tj.:
- poniedziałek – 7.00 – 15.00
- wtorek – 7.00 – 16.00
- środa – 9.00 – 17.00
- czwartek – 7.00 – 15.00
- piątek – 7.00 – 14.00.

Osoba do kontaktu: podinspektor. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
tel. 75 64 39 985.

Wykaz dokumentów:

1. Wniosek o utylizacje azbestu

2. Ogłoszenie o usuwanie azbestu.