Ułatwienia dostępu

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - 2024 - Remont więźby dachowej kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Karpnikach

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie zadania pn.: Remont więźby dachowej kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Karpnikach

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Karpnikach z siedzibą przy ul. Kościelnej 1, 58-533 Karpniki; NIP 6112587806, REGON 040099131, reprezentowana przez: ks. Ireneusz Kościk, proboszcz parafii, tel.: 511 464 617, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienia udzieli się wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasad konkurencyjności, zgodnie z regulaminem programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont więźby dachowej kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Karpnikach. Późnogotycki budynek kościoła ze względu na swą wartość historyczną jest objęty ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr 409 decyzją z dnia 18.12.1956 r.
Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty.
IV. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za fachową i terminową realizację usług, zapewnienie współpracy odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, zapewnienie odpowiedniej obsługi logistycznej i administracyjnej niezbędnej dla realizacji umowy.
2. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i użyte materiały.

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - 2024 - Prace konserwatorskie, restauratorskie przy elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu etap I

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024 z dnia 11.03.2024 r.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA
Wykonanie ROBÓT BUDOWALNYCH związanych z realizacja inwestycji pn. „Prace konserwatorskie , restauratorskie przy elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu etap I” dofinasowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Lad.

ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu
Bukowiec , Plac Kościelny 5 , 58-533 Mysłakowice
NIP: 6112756982, REGON: 040113606
OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Ks. Piotr Filipek – Proboszcz Parafii
Tel. 697050850
Zenon Zatchiej , tel. 661934807
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (remont elewacji kościoła etap I ) mających za zadanie ochronę zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu jako obiektu dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. „Prace konserwatorskie , restauratorskie przy elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu etap I.
Lokalizacja obiektu: Bukowiec , 58-533 Mysłakowice , działka ewidencyjna 191 obręb geodezyjny Bukowiec, gmina Mysłakowice , nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej: JG1J/00040824/2

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - 2024 - Prace konserwatorskie, restauratorskie przy pokryciu dachu i wieży zabytkowego kościoła pw. św. Marcina w Bukowcu etap I

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2024 z dnia 13.03.2024 r.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA
Wykonanie ROBÓT BUDOWALNYCH związanych z realizacja inwestycji pn. „Prace konserwatorskie , restauratorskie przy pokryciu dachu i wieży zabytkowego kościoła pw. św. Marcina w Bukowcu etap I” dofinasowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu
Bukowiec , Plac Kościelny 5 , 58-533 Mysłakowice
NIP: 6112756982, REGON: 040113606
OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Ks. Piotr Filipek – Proboszcz Parafii
Tel. 697050850
Zenon Zatchiej , tel. 661934807
email: zenonzgrudzy@op,pl

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 2024 - Renowacja przeszkleń witrażowych w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dąbrowicy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Wojanowie z siedzibą w Dąbrowicy 21, 58-500 Jelenia Góra; NIP 6112642155, REGON 020270020.

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienia udzieli się wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasad konkurencyjności, zgodnie z regulaminem programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest renowacja przeszkleń witrażowych w kościele filialnym p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dąbrowicy.

W ramach zadania planuje się następujące prace konserwatorskie:

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - 2024 - Prace konserwatorskie, restauratorskie przy elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu etap II

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2024 z dnia 13.03.2024 r.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA
Wykonanie ROBÓT BUDOWALNYCH związanych z realizacja inwestycji pn. „Prace konserwatorskie , restauratorskie przy elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu etap II” dofinasowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.
ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu
Bukowiec , Plac Kościelny 5 , 58-533 Mysłakowice
NIP: 6112756982, REGON: 040113606
OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Ks. Piotr Filipek – Proboszcz Parafii
Tel. 697050850
Zenon Zatchiej , tel. 661934807
email: zenonzgrudzy@op,pl

CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (remont elewacji kościoła etap II ) mających za zadanie ochronę zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu jako obiektu dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. „Prace konserwatorskie , restauratorskie przy elewacji kościoła parafialnego pw.Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu etap II
Lokalizacja obiektu: Bukowiec , 58-533 Mysłakowice , działka ewidencyjna 191 obręb geodezyjny Bukowiec, gmina Mysłakowice , nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej: JG1J/00040824/2
SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA
Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej wnioskodawcy oraz gminy Mysłakowice

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 2023

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont XVI – wiecznego kamiennego muru okalającego dawny cmentarz przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łomnicy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łomnicy z siedzibą przy ul. Karkonoskiej 73B, 58-508 Łomnica; NIP 6112726395, REGON 040113629.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienia udzieli się wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasad konkurencyjności, zgodnie z regulaminem programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont XVI – wiecznego kamiennego muru okalającego dawny cmentarz przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łomnicy.

W ramach zadania planuje się następujące prace remontowe:

 1. Demontaż płyt nagrobnych,
 2. Rozbiórkę uszkodzonych odcinków muru,
 3. Oczyszczenie muru, usunięcie zabrudzeń i uzupełnienie wyrw w murze,
 4. Odbudowę rozebranego muru,
 5. Uzupełnianie spoin zaprawą wapienno-cementową,
 6. Wykonanie zabezpieczenia korony muru poprzez wykonanie nowego okapnika z betonu,
 7. Naprawę istniejącego okapnika,
 8. Zaimpregnowanie muru,
 9. Montaż uprzednio zdemontowanych płyt nagrobnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik do zaproszenia.