Ułatwienia dostępu

Wykaz dokumentów.

Rok 2021

Informujemy, że od 1 marca 2021 r do 15 października 2021 r. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mysłakowice w ramach programu pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".

- Ogłoszenie o naborze,

- Wykaz dokumentów.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2020

- Lista złożonych wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Mysłakowice na "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".

- Ogłoszenie o naborze,

- Uchwała nr XLIX/31/18 z dnia 28 lutego 2018 r. Rady Gminy Mysłakowice w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mysłakowice w ramach programu priorytetowego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego",

- Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mysłakowice w ramach programu,

- Zarządzenie Wójta Gminy Mysłakowice  w sprawie określenia procedury postępowania w zakresie realizacji złożonych wniosków.