Ułatwienia dostępu

Uchwały

  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mysłakowice czytaj 470 mb
  • Uchwała nr 148/XXII/2008 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 13 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karpniki i części wsi Bobrów czytaj
  • Załącznik nr 1 - do uchwały nr 148/XXII/2008 czytaj 110 mb
  • Uchwała nr 91/XIV/07 z dnia 15.12.2007r. o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mysłakowice czytaj
  • Uchwała nr 92/XIV/2007 z dnia 15.12.2007 r. publikacja Dziennik Urzędowy nr 33 z 11.02.08, poz. 456 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Mysłakowice czytaj
  • Uchwała nr XIII/70/11 - RADY GMINY MYSŁAKOWICE z dnia 6 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bukowiec w gminie Mysłakowice. czytaj
  • Uchwałą nr XIII/71/11 RADY GMINY MYSŁAKOWICE z dnia 6 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wojanów w gminie Mysłakowice. czytaj
  • Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31.03.2011r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Mysłakowice czytaj
  • Uchwała Nr XX/102/11 - Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Bobrów w Gminie Mysłakowice. czytaj