Ułatwienia dostępu

Dofinansowanie do budowy studni w Gminie Mysłakowice.

Dotacja o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni wierconych

Informujemy, że terminie od 1 do 29 kwietnia 2022r. trwał będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mysłakowice w ramach dofinansowania w formie dotacji na budowę studni wierconych.
Podmioty zainteresowane otrzymaniem dotacji prosimy o zapoznanie się z treścią Uchwały nr XVII/147/19 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30 grudnia 2019r. r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej ze środków Gminy Mysłakowice, na budowę studni wierconych.
Uchwała oraz wniosek o udzielnie dotacji dostępne są:
• w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Mysłakowicach ul. Szkolna 5, parter - pok. nr 1,
• na stronie internetowej www.myslakowice.pl
Wypełnione wnioski należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Mysłakowicach ul. Szkolna 5, parter - pok. nr 1. w terminie od dnia 1 do 29 kwietnia 2022r. w godzinach pracy urzędu.

Dotacji podlegać będą inwestycje, których koszty kwalifikowane zaczynają się od 1 stycznia 2021 roku.


Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia w celu otrzymania dofinansowania budowy studni wodnych w Gminie Mysłakowice na rok 2021.

1. Ogłoszenie o naborze  wniosków 2021

2. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Wójta

3. Oświadczenie.

4. Protokół z wykonania robót montażowych i oddania do użytku.

5. Sprawozdanie z otrzymanej dotacji.

6. Uchwała Rady Gminy Mysłakowice w sprawie dotacji na budowę studni.

7. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej.

8. Oświadczenie wnioskodawcy o przepisach prawa.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia w celu otrzymania dofinansowania budowy studni wodnych w Gminie Mysłakowice na rok 2020.

1. Ogłoszenie o naborze wniosków.

2. Oświadczenie wnioskodawcy o przepisach prawa.

3. Oświadczenie.

4. Protokół z wykonania robót montażowych i oddania do użytku.

5. Sprawozdanie z otrzymanej dotacji.

6. Uchwała Rady Gminy Mysłakowice w sprawie dotacji na budowę studni.

7. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej.

8. Zarządzenie Wójta Gminy Mysłakowice w sprawie zakresu procedur na otrzymanie dofinansowania do budowy studni.