Dofinansowanie do budowy studni w Gminie Mysłakowice.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia w celu otrzymania dofinansowania budowy studni wodnych w Gminie Mysłakowice na rok 2021.

1. Ogłoszenie o naborze  wniosków 2021

2. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Wójta

3. Oświadczenie.

4. Protokół z wykonania robót montażowych i oddania do użytku.

5. Sprawozdanie z otrzymanej dotacji.

6. Uchwała Rady Gminy Mysłakowice w sprawie dotacji na budowę studni.

7. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej.

8. Oświadczenie wnioskodawcy o przepisach prawa.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia w celu otrzymania dofinansowania budowy studni wodnych w Gminie Mysłakowice na rok 2020.

1. Ogłoszenie o naborze wniosków.

2. Oświadczenie wnioskodawcy o przepisach prawa.

3. Oświadczenie.

4. Protokół z wykonania robót montażowych i oddania do użytku.

5. Sprawozdanie z otrzymanej dotacji.

6. Uchwała Rady Gminy Mysłakowice w sprawie dotacji na budowę studni.

7. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej.

8. Zarządzenie Wójta Gminy Mysłakowice w sprawie zakresu procedur na otrzymanie dofinansowania do budowy studni.