Ułatwienia dostępu

Wykaz nr RGK.6840.7.2022 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości dz. nr 421/3, 421/4 położonych w Karpnikach

pobierz