Wykaz nr RGK.6840.8.2022 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości działki nr 71 położonej w Karpnikach przy ul. Malinowej

pobierz