Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Mysłakowice

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Mysłakowice - kwestionariusz ankiety internetowej
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 20 września do 30 września 2022 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Mysłakowice.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

Link do ankiety zapraszamy do udziału.