Ułatwienia dostępu

Europejski sukces Koła Gospodyń Wiejskich w Mysłakowicach

Europejski sukces Koła Gospodyń Wiejskich w Mysłakowicach

Mysłakowickie Koło Gospodyń Wiejskich może pochwalić się niebywałym sukcesem. Przygotowany przez Koło i sfinansowany ze środków unijnych projekt „Jak to robią inni?” z programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych został nie tylko sprawnie przeprowadzony, ale też uzyskał bardzo dobrą ocenę za realizację.
Przygoda z projektem trwała ponad dwa lata, a inspiracją była potrzeba zgłębienia naszego dziedzictwa kulturowego. Mysłakowice, podobnie jak cały Dolny Śląsk, to miejsce, w którym ze względu na burzliwe dzieje przenikają się różne wpływy kulturowe, a pielęgnowanie, podtrzymywanie i promowanie lokalnych tradycji jest w tym przypadku nie lada wyzwaniem.
Projekt „Jak to robią inni?” pozwolił zarówno na głębsze poznanie historii i zwyczajów naszego regionu, jak i umożliwił uczenie się dobrych praktyk od zagranicznych instytucji, które również zajmują się sprawami dziedzictwa kulturowego. Nasze Koło jest pierwszym i – jak do tej pory – jedynym kołem gospodyń w Polsce, które uzyskało dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych.
W bogatym programie projektu znalazły się trzy wyjazdy zagraniczne: do czeskiego miasta Vrchlabí, do Sużan na Litwie i do miasteczka Mayrhofen w austriackim Tyrolu. Organizacje partnerskie przekazały nam rozległą wiedzę zarówno o własnych tradycjach, jak i o swoich metodach pracy. Każdy wyjazd był poprzedzony odpowiednimi przygotowaniami. Wzięłyśmy udział w warsztatach: „Warto poznać miasto Vrchlabi”, „Dzień z kulturą i tradycjami litewskimi” i „Tyrolskim śladem”. Odwiedziłyśmy też Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, by zapoznać się z historią Dolnego Śląska i zwyczajami ludności przybywającej na Ziemie Odzyskane po II wojnie światowej. Wycieczka do Austrii stała się doskonałą okazją do odświeżenia kontaktów z miastem Mayrhofen. Społeczność tyrolska ofiarowała nam świecę upamiętniającą ucieczkę protestantów z Tyrolu do Mysłakowic. Została ona uroczyście zapalona 31 sieprnia pod pomnikiem Johanna Fleidla, na pamiątkę dnia, w którym 185 lat temu Tyrolczycy opuścili swe domy. Na uroczystości obecny był Wójt Gminy Michał Orman oraz Rada Gminy, a historię wygnania Tyrolczyków i losy pomnika przypomniał p. Emil Pyzik.
Po trzech wyjazdach, licznych warsztatach i dyskusjach widać, że projekt dał bardzo pozytywne rezultaty – pozwolił na poszerzenie wiedzy, wzmocnił poczucie tożsamości lokalnej, obudził w nas chęć dalszego uczenia się i samorozwoju. Mamy także nadzieję na dalszą współpracę z partnerami zagranicznymi. Wkrótce ukaże się też publikacja „W poszukiwaniu tradycji”, w której przedstawione będą nie tylko działania zrealizowane w ramach projektu, ale także nasze wspomnienia, dokumentujące wyniesione z domu zwyczaje. Opowieści te uzupełnione będą przepisami kulinarnymi na tradycyjne potrawy, a całość stanie się świadectwem różnorodności kulturowej w Kole Gospodyń Wiejskich w Mysłakowicach.