Spotkanie partnerów porozumienia na rzecz rozwoju turystyki, ochrony zabytków i krajobrazu w Gminie Mysłakowice.

W dniu 16 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mysłakowicach odbyło się spotkanie partnerów porozumienia na rzecz rozwoju turystyki, ochrony zabytków i krajobrazu w Gminie Mysłakowice podsumowujące dotychczasowo realizowane zadania.
Partnerami porozumienia są Nadleśnictwo Śnieżka, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, Odział PTTK „Sudety Zachodnie”, Rotary Club Karpacz Karkonosze, Towarzystwo Karkonoskie, Związek Gmin Karkonoskich oraz inicjator działań Urząd Gminy w Mysłakowicach. W ramach ponad 2 godzinnego spotkania przedstawiono i omówione szereg zadań wspólnie realizowanych na rzecz rozwoju turystyki, krajobrazu i mieszkańców gminy.
Do najważniejszych należy zaliczyć oczyszczenia, szlaku turystycznego oraz punktu widokowego na Krzyżową Górę, postawienie kilkunastu tablic informacyjno-turystycznych na terenie Gminy Mysłakowice ukazujących najcenniejsze atrakcje i walory krajobrazowe, zagospodarowanie starych zaniedbanych miejsc na cele rekreacyjno-turystyczne w Kostrzycy, Wojanowie, Bobrowie, Karpnikach, Strużnicy i Łomnicy, wydanie materiałów edukacyjnych w postaci mam i albumów oraz kontynuacja bardzo trudnego zadnia polegającego na podjęciu działań zmierzających do powroty „Lwa Czuwającego” na Starościńskie Skałki.
Wytyczono również kolejna zadania do których należy odtworzenie szklaku turystycznego na Koziniec, organizacja działań edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, postawienie kolejnych tablic informacyjno-turystycznych, konserwacja i ponowne oznakowanie szlaków turystycznych przebiegających przez Gminę Mysłakowice.
Wójt Gminy Michał Orman serdecznie dziękuję za możliwość wspólnej współpracy, ocenę dotychczasowej pracy i chęć dalszych działań na kolejny rok.