Ułatwienia dostępu

Wykaz nr RGK.6840.3.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości działki nr 36/6 położonej w Dąbrowicy

Wykaz nr RGK.6840.3.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości działki nr 36/6 położonej w Dąbrowicy - więcej