Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 367 z drogą powiatową 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ru

pobierz