Ułatwienia dostępu

Wyniki ankiety dotyczącej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Mysłakowice.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mysłakowice.


W miesiącu lutym na terenie Gminy Mysłakowice była przeprowadzona ankieta dotycząca zawieszonych weekendowych kursów autobusowych. W ankiecie wzięło udział 93 respondentów, którzy odpowiadali na szereg pytań związanych z transportem zbiorowym i sytuacją finansową gminy.

W dniu 10 marca w Urzędzie Gminy Mysłakowice odbyło się wspólne posiedzenie gminnych komisji mające na celu szczegółowe przeanalizowania wyników i wypracowania wspólnego stanowiska.
Informujemy, że na sesji marcowej zostanie przedstawione stanowisko Rady Gminy w temacie zawieszonych kursów weekendowych na terenie Gminy Mysłakowice.

Wyniki ankiet - plik PDF