Ułatwienia dostępu

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Łomnicy

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Łomnica, że w dniu 24 marca 2023 r. (piątek) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Łomnicy odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania;
2. Zmiany w Funduszu Sołeckim na rok 2023;
3. Sprawy różne;
4. Zamknięcie zebrania.

                                                                      Sołtys wsi Łomnica
                                                                         Zbigniew Kuczaj