Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki nr 341, położonej w Mysłakowicach przy ul. Nadbrzeżnej 37

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki nr 341, położonej w Mysłakowicach przy ul. Nadbrzeżnej 37 - więcej