Ułatwienia dostępu

Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Mysłakowicach.

Szanowni Państwo na cmentarzu komunalnym w Mysłakowicach zakończono częściowy remont ogrodzenia. Prace dotyczyły zniszczonego odcinka o długości 53 mb od ul Cmentarnej. W kosztorysie uwzględniono demontaż wraz z usunięciem i utylizacją zniszczonych elementów starego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia z gotowych elementów systemowych. Środki na wykonanie w/w zadania zostały zaplanowane w budżecie Sołectwa Mysłakowice. Informujmy również, że naprawiono uszkodzone ujęcie wody na starej cześć cmentarza oraz trwają prace związane z koszeniem terenu.