Ułatwienia dostępu

Komunikat w sprawie likwidacji Klubu Sportowego „Bobry” Wojanów z siedzibą w Wojanowie

Podaje się do publicznej wiadomości, iż Członkowie Klubu Sportowego „Bobry” Wojanów z siedzibą w Wojanowie, w dniu 10.05.2023 r. podczas Walnego Zebrania Członków Klubu jednogłośnie podjęli decyzję o rozwiązaniu Klubu z dniem 10.05.2023 r. oraz o wszczęciu procesu likwidacji Klubu. Likwidatorem Klubu został ustanowiony Pan Dariusz Ozimek.

Podstawa: uchwała Nr 2 z dnia 10.05.2023 r. Członków Klubu Sportowego „Bobry” Wojanów z siedzibą w Wojanowie w sprawie rozwiązania Klubu Sportowego „Bobry” Wojanów z siedzibą w Wojanowie przeznaczenia majątku Klubu, powołania likwidatora oraz wyznaczenia miejsca przechowywania dokumentów Klubu.

Likwidator wzywa do zgłaszania ewentualnych wierzytelności w stosunku do Klubu na adres: 58-560 Jelenia Góra ul. Parkowa 4/5, w terminie 21 od dnia podania do publicznej wiadomości treści niniejszego ogłoszenia.

więcej