Ułatwienia dostępu

Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działki nr 270 położonej w Łomnicy

Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działki nr 270 położonej w Łomnicy - więcej