Ułatwienia dostępu

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Mysłakowice.

Wójt Gminy Mysłakowice w dniu 2023-06-28 na Sesji Absolutoryjnej zaprezentował i szczegółowo omówił raport o stanie gminy za 2022 r. zaś Skarbnik Gminy omówił realizację budżetu pod względem finansowym. Dokumenty te stanowią kompendium wiedzy na temat zrealizowanych inwestycji i zadań na terenie Gminy Mysłakowice. Całość działań jest podstawą do udzielenia bądź nieudzielenia Wójtowi "wotum zaufania", w formie uchwały Rady Gminy Mysłakowice. Po przeprowadzeniu głosowania wśród Radnych Rady Gminy Mysłakowice stosunkiem głosów 11 do 3 ustawowego składu Rady Gminy, udzielono Wójtowi Gminy wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy, Michał Orman podkreślił trudną pracę wszystkich pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych oraz podległych służb. Dziękujemy Radnym za zaufanie i owocną współpracę przy realizacji postawionych zadań i liczymy na dalszą merytoryczną i ciężką prace na rzecz Naszej Gminy.