Ułatwienia dostępu

Wykaz nr RGK.6840.22.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Krogulcu – dz. nr 93/6 i nr 93/9, obręb Krogulec

Wykaz nr RGK.6840.22.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Krogulcu – dz. nr 93/6 i nr 93/9, obręb Krogulec - więcej