Ułatwienia dostępu

Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim wsi Kostrzyca - 23.08.2023 r.

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Kostrzyca, iż w dniu 23 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej "Sołtysówka" w Kostrzycy odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebranie wiejskiego
2. Planowanie wydatków z funduszu sołeckiego na 2024 r.
3. Sprawy różne
4. Zamknięcie zebrania

                                                           Sołtys wsi Kostrzyca
                                                            Bogdan Adamowicz