Ułatwienia dostępu

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim sołectwa Gruszków

Na podstawie § 11 ust. 2 i 3 Statutu Sołectwa Gruszków uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa Gruszków, iż w dniu 24 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Gruszkowie odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2024 oraz bieżących spraw Sołectwa

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania;
2. Planowanie Funduszu Sołeckiego na rok 2024;
3. Sprawy różne;
4. Zamknięcie zebrania.

Sołtys wsi Gruszków
Joanna Grzywacz