Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych dz. nr 608 i nr 620 położonych w Mysłakowicach przy ul. Sułkowskiego 1 i 2

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych dz. nr 608 i nr 620 położonych w Mysłakowicach przy ul. Sułkowskiego 1 i 2 - więcej