Ułatwienia dostępu

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Krogulcu

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Krogulec, że w dniu 29 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 17.00 naprzeciwko budynku Pani Sołtys, pod namiotem odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek zebrania wiejskiego:
1.Otwarcie zebrania;
2. Planowanie Funduszu Sołeckiego na rok 2024;
3. Sprawy różne;
4. Zamknięcie zebrania.

                                                                                                                      Sołtys Sołectwa wsi
                                                                                                                              Krogulec
                                                                                                                           Iwona Dragsić