Ułatwienia dostępu

Inauguracyjna sesja Gminnej Rady Seniorów Gminy Mysłakowice

18 sierpnia 2023 roku odbyła się inauguracyjna sesja Gminnej Rady Seniorów Gminy Mysłakowice trzeciej kadencji.

Gminna Rada Seniorów w Mysłakowicach powstała w 2017 roku w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej oraz rozwijania więzi międzypokoleniowej.

Jej działalność zapewnia osobom starszym udział w podejmowaniu przez samorząd Gminy Mysłakowice decyzji w sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą.

W skład Gminnej Rady Seniorów kadencji 2023 – 2027 zostali powołani:
1. Pani Jolanta Macenowicz – Przewodnicząca,
2. Pani Irena Walczak – Wiceprzewodnicząca,
3. Pani Helena Nawrot – Sekretarz,
4. Pani Helena Gnat,
5. Pani Grażyna Ługowska,
6. Pani Janina Radomska,
7. Pan Augustyn Wilczyński.

Wójt Gminy Mysłakowice składa nowo powołanej Radzie gratulacje oraz życzenia owocnej pracy na rzecz starszego pokolenia Gminy Mysłakowice.