Ułatwienia dostępu

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Łomnicy

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Łomnica, że w dniu 12 września 2023 r. (wtorek) o godz. 16.30 w świetlicy wiejskiej w Łomnicy odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania;
2. Planowanie Funduszu Sołeckiego na rok 2024;
3. Sprawy różne;
4. Zamknięcie zebrania.

                                                                 Sołtys wsi Łomnica
                                                                   Zbigniew Kuczaj