Ułatwienia dostępu

Zakończyła się tegoroczna akcja usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice

WÓJT GMINY MYSŁAKOWICE INFORMUJE

Wójt Gminy Mysłakowice informuje, że zakończyła się tegoroczna akcja usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EkoPakt Kajetan Konopczyński z siedzibą w Złotnikach ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las, której Gmina Mysłakowice zleciła wykonanie usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 3 037,39 zł. Zebranych zostało 3,16 Mg wyrobów zawierających azbest. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia została udzielona przez NFOŚiGW i WFOŚiGW dotacja w wysokości 1 548,40 zł. Pozostałe środki finansowe stanowiły środki własne Gminy oraz środki pozyskane z dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.