Ułatwienia dostępu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 31 sierpnia 2023 roku na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. „Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną – II nabór” w Gminie Mysła

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 31 sierpnia 2023 roku na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. „Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną – II nabór” w Gminie Mysłakowice w 2023 roku - więcej