Ułatwienia dostępu

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie karkonoskim w 2024 r.

 INFORMACJA

STAROSTY KARKONOSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie karkonoskim w 2024 r.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się w niżej wymienionych dwóch punktach albo telefonicznie (wyłącznie osoby z trudnościami w poruszaniu i komunikowaniu się, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy), według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (75 64 73 111), w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze albo na stronie https://np.ms.gov.pl.

Punkt I. w Kowarach, na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, w budynku Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej przy ul. Staszica 18, w lokalu nr 7, na I piętrze. Punkt obsługiwany przez adwokatów, wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką i radców prawnych wskazanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, czynny w poniedziałek – piątek, od godz.11. do godz.15.

Informacja PDF - do druku.