Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych, dz. nr 365, 368, 369/4 położonych w Kostrzycy przy ul. Jeleniogórskiej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dz. 331/4 położonej w Bukowcu

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych, dz. nr 365, 368, 369/4 położonych w Kostrzycy przy ul. Jeleniogórskiej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dz. 331/4 położonej w Bukowcu - więcej