Ułatwienia dostępu

Wykaz nr RGK.6840.2.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, działki nr 209/2 położonej w Gruszkowie

Wykaz nr RGK.6840.2.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, działki nr 209/2 położonej w Gruszkowie - więcej