Ułatwienia dostępu

Wiosenna zbiórka gabarytów.

Szanowni mieszkańcy Gminy Mysłakowice od 17 czerwca do 28 czerwca rozpoczynamy wiosenną akcję zbiórki gabarytów. Szczegóły wydarzenia znajdą Państwo na załączonym plakacie. Przypominamy, że pozostałe odpady wielkogabarytowe można oddać osobiście na PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jest to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni pozostawić odpady komunalne, w szczególności te, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników/worków lub altance takie jak:
odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe,
odpady zielone,
zużyte opony,
elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również baterie i akumulatory,
przeterminowane leki i chemikalia,
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
Szczegółowe info o PSZOK-u