Ułatwienia dostępu

Informacja dla Par obchodzących w 2024 roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego!

Urząd Stanu Cywilnego w Mysłakowicach zaprasza Dostojnych Jubilatów – mieszkańców Gminy Mysłakowice, którzy obchodzą w 2024r. 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego oraz par, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, do zgłaszania się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mysłakowicach, ul. Szkolna 5 pokój nr 2 (parter) najpóźniej do dnia 19 czerwca 2024r. w godzinach pracy Urzędu, w celu wszczęcia procedury nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 75 64 39 971.

W imieniu Jubilatów zgłoszenia mogą dokonać najbliżsi członkowie rodziny.