Wójt Gminy Mysłakowice informuje

Wójt Gminy Mysłakowice informuje, że zakończyła się tegoroczna akcja usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej wpłynęły dwie oferty. Korzystniejszą ofertę złożyła firma AUTO-ZŁOM, Usługi pogrzebowe EDEN z siedzibą w Świniary Stare BN, 57-670 Łoniów, której Gmina Mysłakowice zleciła wykonanie usługi w zakresie demontażu, odbioru i przekazania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Mysłakowice..
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 25.112,50 zł. Zebranych zostało 32,81 ton wyrobów zawierających azbest.
Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 16.076,90 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, co stanowi 70% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 30 % to środki własne oraz dofinansowanie ze starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Informacja plik PDF.