Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłakowicach ogłasza dodatkowy nabór na składanie kart projektu związanych z realizacją programów profilaktycznych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłakowicach ogłasza dodatkowy nabór na składanie kart projektu związanych z realizacją programów profilaktycznych przy wsparciu środków z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Karty projektu mogą być składane jedynie na wzorcowym formularzu, który znajduje się na stronie : http://www.myslakowice.eu/index.php/dla-mieszkanca/gminna-komisja-alkoholowa .
Termin składania kart projektu wyznaczony został do 07 października 2022 roku. Realizacja kart projektu do 05.12.2022 roku.
Karty projektu należy składać bezpośrednio u pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Agnieszki Tomaszewskiej – pokój nr 4 bądź w Biurze Obsługi Interesanta - pokój nr 1 z dopiskiem: karta projektu, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Agnieszka Tomaszewska.

Regulamin wspierania projektów realizowanych przy wsparciu środków z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
w Mysłakowicach znajduje się na stronie: http://www.myslakowice.eu/images/komisja_alkoholowa/regulamin%20za%C5%82.%20nr%203.pdf