Zakończyła się tegoroczna akcja usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice

Wójt Gminy Mysłakowice informuje, że zakończyła się tegoroczna akcja usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice. Dnia 4 kwietnia 2022r. na stronie www.myslakowice.bip.net.pl zostało opublikowane zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na realizacje zadania pn” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice.”
Do dnia 11 kwietnia 2022r. wpłynęło 5 ofert.
Realizacja przedmiotowego zadania została powierzona firmie AUTO-ZŁOM, Usługi pogrzebowe EDEN z siedzibą w Świniary Stare BN, 57-670 Łoniów.
Odebrano i oddano do unieszkodliwiania 14,10 Mg wyrobów zawierajacych azbest.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 9 940,50 zł.
Na realizację tego zadania gmina otrzyma dotację w wysokości 70% kosztów realizacji zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pozostałe 30 % to środki własne oraz dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.