Ogłoszenie o rozpoczęciu prac nad Rocznym Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku

Wójt Gminy Mysłakowice informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad „Rocznym Programem Współpracy Gminy Mysłakowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku” i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz gminy Mysłakowice i jej mieszkańców do wnoszenia propozycji w terminie do dnia 04.11.2022 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Mysłakowicach, ul. Szkolna 5 – parter.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o „Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Mysłakowice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2023 roku".

Po zebraniu wszystkich propozycji wniesionych przez organizacje pozarządowe, zostaną one naniesione na przygotowany projekt Rocznego Programu Współpracy na 2023 rok, który ponownie zostanie poddany procesowi konsultacji zgodnie uchwałą nr XIV/79/11 Rady Gminy Mysłakowice dnia 29. września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

Serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 07.11.2022 r. (poniedziałek) o godz. 1200, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Szkolna 5, celem omówienia projektu Programu Współpracy Gminy Mysłakowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Zarządzenie nr 0050.94.2022

Projekt Rocznego Programu Współpracy z Gminy Mysłakowice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2023 roku Gminy Mysłakowice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2023 roku