Dystrybucję węgla kamiennego trwa.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mysłakowice


Na dzień na 15.12.2022r Gmina Mysłakowice otrzymała 111,34 Mg węgla typu orzech oraz 83,3 Mg typu groszek. W sumie podpisano już 74 umowy na sprzedaż asortymentu po preferencyjnej cenie z naszymi mieszkańcami.
Dostawcą jest Polska Grupa Górnicza S.A, a wskazanym przez Dostawcę punktem odbioru jest KDW PGG (Kwalifikowany Dostawca Węgla), w naszym przypadku jest to Skład Opału SOMBIN, ul. Łomnicka. Dowóz w naszym przypadku realizowany jest z kopalni KWK ROW Ruch Marcel, czyli jest to polski produkt.
Koszt zakupu węgla wynosi 2000,00 zł wraz z dowozem.
Z osobami upoważnionymi do zakupu kontaktują się telefonicznie pracownicy Urzędu Gminy w Mysłakowicach, przekazując informacje o:
- terminie i formie odbioru,
- terminie płatności.


Informujemy, że ze względu na znaczną ilość posiadanego węgla typu groszek istnieje możliwość natychmiastowego zakupu.

Wszelkie dodatkowe informacje, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach pokój nr 16 lub pod numerem telefonu: 75 64 39 985 lub 75 64 39 974.