Ułatwienia dostępu

Zawieszenie weekendowych i świątecznych kursów komunikacji publicznej na terenie gminy Mysłakowice

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mysłakowice

Informujemy Państwa, że podjęto decyzję o zawieszeniu weekendowych i świątecznych kursów komunikacji publicznej na terenie gminy Mysłakowice. Działanie wynika wyłącznie z dopasowania rozmiarów świadczonej usługi publicznej do możliwości budżetowych gminy. Zawieszenie kursów weekendowych i świątecznych linii obsługiwanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Jeleniej Górze jest niezbędna dla utrzymania bieżącej płynności budżetu Gminy Mysłakowice.

Szalejąca inflacja powoduje istotny wzrost kosztów wszystkich usług publicznych, finansowanych z budżetu gminy, co powoduje konieczność wprowadzania oszczędności we wszystkich dziedzinach funkcjonowania lokalnego samorządu. Wzrost kosztów lokalnego transportu zbiorowego przy zachowanej ilości dotychczasowych kursów szacuje się na poziomie ponad 30% w stosunku do kończącego się roku budżetowego, a na przestrzeni lat 2017-2023 na poziomie 130%. Jednocześnie wzrost dochodów, z których następuje finansowanie usług publicznych (z wyłączeniem oświaty i wychowania) wzrośnie tylko o 1,2% w stosunku do 2022 roku a w okresie 2017-2023 na poziomie 30%.

Powyższe zdarzenia są przyczyną konieczności wprowadzania dodatkowych oszczędności w celu zachowania poprawnej płynności finansowej budżetu Gminy Mysłakowice w nadchodzącym trudnym okresie kryzysu gospodarczego. Należy również podkreślić, że zawieszenie kursów weekendowych i świątecznych nie zapobiegnie wzrostowi kosztów transportu publicznego na terenie gminy Mysłakowice a jedynie ograniczy jego wzrost do niespełna 15% w stosunku do kończącego się roku budżetowego.

ddd

Informuję również, że przeprowadzone zostały rozmowy z trzema lokalnymi przewoźnikami w celu świadczenia usług transportowych w soboty, niedziele i święta na terenie gminy Mysłakowice. Wszyscy wskazali na mały potok pasażerów w wyżej wymienionych dniach i potrzebę dofinasowania wozokilometrów z budżetu gminy.

Dla komfortu i bezpieczeństwa dojazdu do pracy, szkoły, lekarza ilość kursów autobusowych linii 3,11 i 33 w dniach od poniedziałku do piątku pozostaje bez zmian.

Z poważaniem
Wójt Gminy Mysłakowice
Michał Orman.