Wykaz nr RGK.6840.2.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości działek nr 30, 31, 32 położonych w Dąbrowicy

Wykaz nr RGK.6840.2.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości działek nr 30, 31, 32 położonych w Dąbrowicy - więcej