Program współpracy

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna prace nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2024 r.".

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku do zgłaszania do 21 lutego br. swoich propozycji do projektu Programu za mocą formularza znajdującego się na stronie www.umwd.pl, w zakładce „organizacje pozarządowe – program współpracy”.
Link do informacji: więcej